2018 m. veiklos ataskaita

2018 metais “Rumšiškių bendruomenės veiklos centras „Kokalnis” organizavo bei vykdė šiuos darbus:

1. Vystomas dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Dovainonių iki Buities muziejaus projektas.
2. Vaikų lauko žaidimo aikštelės projektas, parašytas, gautas 5000 eur finansavimas, darbų pradžia 2019 balandis.
3. Gauta parama iš p. A. Sadleckienės ir pasodintos gėlės prie autobusų stoletės ir kultūros centro.
4. Bendradarbiaujant su mokinių klubu “SAVAS”, KC folkloro ansambliu „NEDĖJA“ suorganizuota Joninių šventė birželio 23 d.
5. Parašytas bendruomenių finasavimo projektas Kaišiadorių savivaldybei ir gauta 1208 eur parama už kurią suorganizuotas rajoninis „Trakinės “ krepšinio ir tinklinio turnyras bei Rumšiškių šeimų šventė. Nupirkti 2 reikalingi Kultūros centrui apšvietimo prožektoriai už 300 eur.
6. Pradėta kurti Rumšiškių miestelio vizija, atlikta miestelio gyventojų apklausa (150 respondentų).
7. Pradėtas kurti bendruomenės firminis stilius ir interneto puslapis.
8. Dalyvavome MAXIMA paskelbtame bendruomenių konkurse ir laimėjome miestelio fontano atnaujinimui reikalingas lėšas – 12000 eur. Dar 5000 skyrė Kaišiadorių raj. savivaldybė. Pradėti fontano rekonstrukcijos darbai planuojami baigti birzelio 1 d.
9. Dalyvavome VVG paskelbtame kvietime Nr. 3 ir parašėme infrastuktūrinį projektą „Rumšiškių miestelio laisvalaikio parko ir vaikų laiko žaidimo aikštelės kūrimas“ Projekto vertė 62000 eur. Laukiame vertinimo.
10. Dalyvavome VVG paskelbtame kvietime Nr. 3 ir parašėme projektą – dokumentinio filmo kūrimas- „Rumšiškių miestelio istorijos iš Kauno marių dugno“. Projekto vertė 5000 eur. Laukiame vertinimo.
11. Rumšiškių meninikės susivienijo ir sukūrė kalėdinės eglutės puošimo koncepciją, vietos verslininkai pagamino specialią tvorelę, buvo atgabentas meninikės L. Joninkės angelas „Pupis“. Miestelyje sukurta ypatingai graži eglė be jokių investicijų, tik bendruiomenės narių iniciatyva ir idėjomis.
12. Organizuotas Amerikos mokslinkų komandos priėmimas, apgyvendinimas ir kita pagalba projektui „Senųjų Rumšiškių tyrinėjanimai Kauno marių dugne“. Benruomenės valdybos nariai bendrauja ir palaiko ryšį su ekspedicija, kurią itin domina Rumšiškių miestelio istorija ir galimybės rasti unikalių faktų iš senosios gyvenvietės plotųū, kurie šiuo metu apsemti Kauno marių. 2019 m. planuojamas antras vizitas, kurio metu dirbs narai su specialia įranga ieškodami tai, kad gali sudominti NATIONAL GEOGRAPHIC televiziją.

Tik veikdami kartu mes galime pasiekti daugiau!

Nuolat ieškome finansavimo šaltinių, projektų, kuriuos galėtų bendruomenės nariai parašyti ir įgyvendinti. Kviečiame prisijungti prie bendruomenės žmones, kurie turi idėjų, pasiūlymų bei gali apsiimti jų organizavimu su bendruomenės valdybos, bei narių pagalba.

Kviečiame tapti bendruomenės „Kokalnis“ nariu

Naujiems metams prasidėjus kviečiame naujus narius prisijungti prie mūsų bendruomenės „Kokalnis“ veiklos.  Nariais gali tapti visi Rumšiškių seniūnijos gyventojai pateikę prašymą bendruomenės valdybai. Nariai moka nustatytą nario mokestį metams, kuris šiuo metu yra 10 eur. Finansiniai metai prasideda nuo 01.01 iki 12.31.

Daugiau informacijos rasite čia.

Užpildytus prašymus siųsti: pamarna(eta)gmail.com