Rumšiškės – tai Kauno mariose tyvuliuojantis vanduo. Tos Rumšiškės istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtos 1382 m. liepos 1 dieną. 1700 metais Rumšiškės pavadintos miestu. Gyveno čia daug gabių ir nagingų žmonių. Miestelis prie Nemuno buvo labai gražus. Gražus architektūriniais paminklais, upelių ir piliakalnių gausa, garbingų žmonių vardais. Apie tai labai gražiai aprašo rumšiškietis Stanislovas Abromavičius knygoje „Sugrįžimas į nuskendusį slėnį“.

1944 m. liepos mėn., einant frontui, miestelis buvo beveik visas sudegintas, bet kėlėsi iš pelenų ir statėsi iš naujo. Prieškario Rumšiškėse buvo 10 gatvių. O 1955 metais, pradėjus statyti Kauno HE, prireikė vandens baseino. Čia jau ir baigėsi senųjų Rumšiškių istorija. Rumšiškiečiai kopė į kalną traktoriais ir arkliais tempdami išardytų namų sienojus, vežimus prikrautus namų apyvokos daiktų, varydami gyvulius ir su savimi pasiimdami artimųjų palaikus, kuriuos perlaidojo į naująsias kapines.

Štai šioje vietoje kur stovi dviratis ir vingiavo takas, kuriuo senųjų Rumšiškių gyventojai keliavo į naują gyvenimą.