Šį 2018m. rudenį valdyboje aptarėme, planuojamus darbus 2019
metams:

–          Pabaigti fontano projektą iki 2019 birželio 30d.

–          Pabaigti kurti bendruomenės tinklalapį, patvirtinti logotipą

–          Pradėti aktyvaus poilsio aikštelės statybą

–          Organizuoti Rasų šventę

–          Organizuoti Trakinių šventę

–          Tęsti pėsčiųjų – dviračių tako projekto
įgyvendinimą

–          Kalėdinės eglės puošyba